Tarieven

Voor behandelingen boven € 250,- wordt een begroting en behandelplan opgesteld.

Wij hanteren de standaardtarieven van het NZA

www.nza.nl

Betaling van rekeningen is op verschillende manieren mogelijk:
– de factuur gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar (enkel voor CZ)
– de factuur komt via het factoring-bedrijf Famed eerst naar u (www.famed.nl)
– contante betaling aan de balie (naast het praktijkpand is een RABO pinautomaat)

ARREST DECKER EN KOHL
Op 28 april 1998 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap twee arresten geveld (Decker en Kohl, C-120/95 en C-158/96). Krachtens deze arresten kan de gezondheidszorgverzekering (mutualiteit/ziekenkas) van België niet weigeren om in Nederland gekochte of genoten medische goederen en diensten terug te betalen (aan Belgische tarieven).
Met andere woorden: iedere Belgische patiënt mag zich in Nederland laten behandelen MET behoud van vergoeding door de eigen lokale ziekenkas/mutualiteit, zolang de RIZIV-codes/nummers gehanteerd worden, die van toepassing zijn in België.
Men krijgt een factuur mee. Deze dient men in te leveren bij de lokale ziekenkas/mutualiteit. Via het systeem van buitenlandse zorgverlening wordt deze factuur vergoed volgens de in België geldende terugbetaling. Het enige verschil is dat men meestal iets langer moet wachten op de terugbetaling!