Implantologie – Titanium

WAT
Een implantaat is een kunstwortel, die operatief in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een soort schroefje en zijn gemaakt van titanium. De lengte van de implantaten varieert van 5 tot 18mm; de diameter van 3 tot 6mm.

Titanium is een vrij lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich vasthecht voor lange termijn. Allergie voor titanium komt weinig voor. Implantaten worden na een ingroei-fase (2 tot 4 maanden) voorzien van een kroon, brug of een overkappingsprothese (klikgebit).

WIE
Onze praktijk maakt uitsluitend gebruik van Zwitserse NobelBiocare® implantaten; het oudste en meet onderzochte implantaatmerk. Uit hun titanium gamma gebruiken wij NobelParallel® en NobelReplace®.

PLANNING
Om een schroef in de kaak te kunnen aanbrengen, is er voldoende kaakbot nodig: zowel in de verticale (hoogte) als horizontale (dikte) dimensie.

Het botvolume wordt bepaald door het mondonderzoek en röntgenfoto’s (vaak door een ct-scan). Hierbij wordt aandacht besteed aan de ligging van de kaakzenuw in de onderkaak en de positie van de bijholten in de bovenkaak. Op de rx-foto’s kunnen de implantaten gepland worden.

OPERATIE
Voorafgaand aan de operatie kunnen er recepten aan u verstrekt worden voor geneesmiddelen (antibioticum – pijnstiller – kalmeertablet). Indien u bloedverdunners gebruikt zullen deze in overleg met uw huisarts of specialist mogelijk worden gestopt.

Tijdens de operatie wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in uw kaakbot geplaatst. De operatie gebeurt onder steriele omstandigheden. In de daaropvolgende 2-4 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat.
Na de operatie moet u rekening houden met enige zwelling en/of verkleuring van de slijmvliezen, wang en lippen. Deze verschijnselen zijn tijdelijk. De eerste 7 tot 10 dagen moet u spoelen met een ontsmettend middel.

PROTHETIEK
Twee (onderkaak) tot vier (bovenkaak) maanden na het plaatsen van de implantaten, volgt de ingroei-controle. Daarna wordt er direct gestart met de afwerking. Dit kan gebeuren bij uw eigen tandarts of tandprotheticus; maar bij voorkeur werkt onze praktijk de volledige prothetiek af.
Afhankelijk van de gekozen oplossing zijn er een aantal behandelstappen nodig:

1. basisafdruk
2. individuele afdruk
3. beetbepaling
4. esthetische pas
5. plaatsing structuur
De volledige prothetische afwerking neemt gemiddeld 3 tot 6 weken in beslag.

NAZORG
Plak en tandsteen kunnen ontsteking veroorzaken van het tandvlees en het kaakbot rondom de implantaten (peri-implantitis).

Die ontsteking kan leiden tot verlies van het implantaat. Om dit te voorkomen zijn een goede mondhygiëne en een regelmatige professionele reiniging noodzakelijk.

De kans van slagen van een implantaatoperatie is groot. Onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch komt het voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter bij rokers. Ook diabetes en het gebruik van biphosfonaten heeft nadelige gevolgen op de ingroei van de implantaten.

CONTROLES
Minimaal 1x per jaar wordt u voor controle opgeroepen. Hierbij wordt een röntgenfoto gemaakt, worden de pockets rond de implantaten en de mondhygiëne gecontroleerd.

Ook voor de garantie is de controle strikt noodzakelijk. Indien u zich niet aan het voorgeschreven controle-protocol houdt vervalt bij ons iedere vorm van garantie en zal ook uw zorgverzekeraar niet langer instaan voor bijkomende onderhoudskosten.